Training en Certificering

Voorkom ongevallen

Veiligheid
De praktijk leert dat onveilig gedrag of oneigenlijk gebruik vaak een belangrijke factor is in het veroorzaken van ongevallen met servicevoertuigen, waaronder ook een magazijnscooter valt.
Maar ook de kwaliteit van het voertuig zelf en de werkomgeving zijn voor een veilig gebruik belangrijk.

Bestuurder
Een bestuurder van een magazijnscooter moet aan verschillende eisen voldoen:

  • De bestuurder mag alleen op een magazijnscooter rijden na een duidelijke werkinstructie door een deskundige. De werkgever kan de deskundigheid van haar werknemers met het werken met een magazijnscooter eventueel aantonen met een onafhankelijk certificaat.
  • De bestuurder moet vertrouwd zijn met de bedieningsvoorschriften en de verkeersregels die op het bedrijfsterrein of binnen de gebouwen gelden.
  • Bestuurders moeten tenminste 16 jaar oud zijn en werken totdat ze 18 jaar zijn onder adequaat deskundig toezicht.

Training en Certificering
MagazijnScooter.nl kan u in samenwerking met de firma Provex B.V. een training en onafhankelijke certificering aanbieden. Deze certificering heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Uw voordelen:

  • Uw medewerkers kennen de aspecten met betrekking tot gebruik, bediening en veiligheid en weten hoe deze toe te passen.
  • Door een certificaat, verkregen na een training en examen, staat ook vast dat de werknemers, conform wettelijk voorschrift, zijn ge├»nstrueerd.
  • De kans op ongevallen en storingen wegens onoordeelkundig gebruik is kleiner.

Duur

  • Training en certificering worden verzorgd na aanmelding.
  • In-House trainingen zijn ook mogelijk.
  • Tijdsduur training (theorie en praktijk) incl. certificering: 4 uur.
parallax background
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+31 (0) 77 750 77 81