Training en Certificering

Voorkom ongevallen

Veiligheid
De praktijk leert dat onveilig gedrag of oneigenlijk gebruik vaak een belangrijke factor is in het veroorzaken van ongevallen met servicevoertuigen, waaronder een magazijnscooter valt, maar ook het voertuig zelf en de werkomgeving zijn hierin belangrijk.

Bestuurder
Een bestuurder van een magazijnscooter moet aan verschillende eisen voldoen:

  • Een werknemer mag alleen op een magazijnscooter rijden na een duidelijk werkinstructie door een deskundige. De werkgever kan de deskundigheid van haar werknemers met het werken met een magazijnscooter eventueel aantonen met een onafhankelijk certificaat.
  • De bestuurder moet vertrouwd zijn met de bedieningsvoorschriften en de verkeersregels die op het bedrijfsterrein of binnen de gebouwen gelden.
  • Bestuurders zijn tenminste 16 jaar oud zijn en tot hun 18e jaar werken zij onder adequaat deskundig toezicht.

Training en Certificering
MagazijnScooter.nl kan u in samenwerking met de firma Provex B.V. een training en onafhankelijke certificering aanbieden. Deze certificering heeft een geldigheid van twee jaar.

Uw voordelen:

  • Uw medewerkers kennen de aspecten met betrekking tot gebruik, bediening en veiligheid en weten hoe dit toe te passen.
  • Door een certificaat, verkregen na een training en examen, staat ook vast dat de werknemers – conform wettelijk voorschrift – zijn geïnstrueerd.
  • Kansen op ongevallen, maar ook op storingen wegens onoordeelkundig gebruik zijn kleiner.

Duur

  • Training en certificering worden verzorgd via een open inschrijving op onze locatie in Reuver.
  • In-House trainingen kunnen verzorgd worden.
  • Training (theorie en praktijk) incl. certificering: 4 uur.